Βαθμοί Τριμήνου

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 10:39

Αγαπητοί γονείς,
Και αυτό το τρίμηνο, λόγω των απαραίτητων μέτρων, οι βαθμοί των 
μαθητών μας θα δοθούν μέσω της πλατφόρμας Epafos 4Schools.


Στις 12/3/2021 θα αναρτηθούν στον λογαριασμό του κάθε μαθητή 
βαθμολογίες όπως και σχόλια από τους καθηγητές τους.


Την Παρασκευή 12/3/2021 δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, διότι θα 
γίνει προσωπική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους καθηγητές.
Αυτό θα γίνει μέσα από την πλατφόρμα του ΖΟΟΜ με προσωπικά Meeting ID 
των καθηγητών που αναγράφονται παρακάτω. Η διαδικασία θα γίνει με 
σειρά προτεραιότητας και η κάθε συνάντηση θα έχει διάρκεια περίπου 5 
λεπτά, για την εξυπηρέτηση όλων.


Είναι αρκετά πιθανό να χρειαστεί να περιμένετε στο waiting room μέχρι 
να έρθει η σειρά σας να μιλήσετε με τον καθηγητή. Σκοπός μας είναι να 
τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας, γι αυτό παρακαλούμε να έχετε υπομονή.


Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας στα νέα μέτρα που τηρούμε λόγω 
των δύσκολων συνθηκών.